Gå till innehåll

Läkemedel som ska samverkas via NT-rådet (under beredning)

Här listas läkemedel som NT-rådet har beslutat ska omfattas av nationell samverkan. Ärendena är under beredning. När en hälsoekonomisk värdering har genomförts av TLV kommer NT-rådet att ge en rekommendation till regionerna.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Substans

Indikation

Motivering

Datum

alfa-1-proteinashämmare

Prolastina

Angeläget med hälsoekonomisk värdering.

2024-06-12

alfa-1-proteinashämmare

Respreeza

Angeläget med hälsoekonomisk värdering.

2024-06-12

amivantamab

icke-småcellig lungcancer

Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2022-02-07

apadamtas alfa

kongenital trombotisk trombocytopen purpura

Hälsoekonomisk utvärdering bedöms angelägen

2023-12-20

autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID

ADA-SCID

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2020-10-01

avalglukosidas alfa

Pompes sjukdom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-04-27

axikabtagen ciloleucel

follikulärt lymfom

CAR-T-cellsterapi, angeläget att fastställa plats i terapin i förhållande till andra behandlingar

2023-05-24

beremagen-geparpavek

dystrofisk epidermolysis bullosa

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-11-22

brexukabtagen-autoleucel

Akut lymfatisk leukemi

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-10-04

ciltakabtagen-autoleucel

multipelt myelom, andra linjen

CAR-T-cellsterapi, angeläget att fastställa plats i terapin i förhållande till andra behandlingar

2024-03-13

cipaglukosidas alfa

Pompes sjukdom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-05-23

danikopan

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-11-22

donanemab

Alzheimers sjukdom

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2024-05-29

durvalumab

gallvägscancer 1:a linjen

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-07

durvalumab + tremelimumab

levercancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen för kombinationsbehandlingen

2022-12-07

durvalumab

icke-småcellig lungcancer

Plats i terapin behöver fastställas

2022-12-07

efgartigimod alfa

myastenia gravis

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-04-03

eladokagen exuparvovek

AADC-brist

Hög svårighetsgrad, potentiellt angelägen behandling

2021-04-14

elranatamab

multipelt myelom

Angeläget med jämlik användning

2023-09-20

enfortumab vedotin

urotelialcancer, kombination Padcev och Keytruda

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2024-01-22

epkoritamab

diffust storcelligt B-cellslymfom

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2023-11-08

etranakogen dezaparvovek 

Hemofili B

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-22

evinakumab

hyperkolesterolemi

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonmisk värdering

2021-05-06

exagamglogen autotemcel

β-thalassemi, sicklecellsjukdom

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2023-12-20

givinostat

Duchennes muskeldystrofi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

2024-03-05

glofitamab

diffust storcelligt B-cells lymfom, högmaligna B-cellslymfom, primärt mediastinalt stort B-cellslymfom

Hälsoekonomisk bedömning angelägen

2023-02-01

iptakopan

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

2024-02-07

krovalimab

paroxysmal nokturn hemoglobinuri


2024-02-07

lekanemab

Alzheimers sjukdom

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2023-02-01

lonkastuximab tesirin

diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Motivering: Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2022-11-16

lumasiran

hyperoxaluri

Angeläget med jämlik användning

2021-12-15

luspatercept

Beta-thalassemi major

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-03-05

luspatercept

anemi vid myelodysplastiskt syndrom

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-05-07

miglustat

Pompes sjukdom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-05-30

mosunetuzumab

follikulärt lymfom

Hälsoekonoisk värdering bedöms angelägen

2022-06-22

olipudas alfa

surt sfingomyelinas‑brist

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-01-18

pegcetakoplan

geografisk atrofi

Angeläget med gemensam värdering

2023-10-18

pegunigalsidas alfa

Fabrys sjukdom

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-07

pembrolizumab

adjuvant vid NSCLC

Jämlik tillgång angelägen

2022-10-05

relatlimab+nivolumab

malignt melanom

Ny behandlingsprincip

2022-08-24

ruxolitinib

vitiligo

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

2022-05-10

sacituzumabgovitekan

bröstcancer HR-positiv, HER2-negativ

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2023-06-21

satralizumab

neuromyelitis optica-spektrumtillstånd

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande

2022-05-10

sotatercept

pulmonell hypertension

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2024-05-03

spartalizumab

avancerat melanom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-01-16

sutimlimab

köldhemolys

Ny behandlingsprincip, stort behov av behandlingsalternativ

2022-06-08

tabelekleucel

EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-08

talkvetamab

multipelt myelom

Hälsoekonomisk värdering angelägen.

2023-09-20

tauroursodeoxikolsyra och natriumfenylbutyrat

ALS

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande

2022-10-05

tisagenlekleucel

follikulärt lymfom

CAR T-terapi, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-01-12

tislelizumab

lungcancer och esofaguscancer

Nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare

2022-12-07

tofersen

ALS

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen.

2023-06-15

trastuzumab deruxtekan

HER2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-21

trastuzumab deruxtekan

icke småcellig HER2-positiv lungcancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2023-06-21

RSV-vaccin

vaccin mot RS-virus; till äldre

Nationellt behov av samordning av RS-vaccinationer.

2023-09-27

RSV-vaccin

vaccin mot RS-virus; till äldre

Nationellt behov av samordning av RS-vaccinationer.

2023-09-27

valoktokogen-roxaparvovek

hemofili A

Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandling

2020-02-19

zilukoplan

myastenia gravis

Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2024-02-21

zolbetuximab

adenocarcinom i ventrikeln och gastroesofageala övergången

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2024-04-17


Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07