Gå till innehåll

Evkeeza (evinakumab)

Evkeeza (evinakumab) är avsett homozygot familjär hyperkolesterolemi.

Tidig bedömningsrapport

hyperkolesterolemi

Tidig bedömningsrapport 2021-04-22

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2021-05-06 beslutat om nationell samverkan för Evkeeza. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Evkeeza från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Evkeeza.

NT-rådets rekommendation

hyperkolesterolemi

Rekommendation att avvakta 2022-01-24

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.