Gå till innehåll

Nexviadyme (avalglukosidas alfa)

Nexviadyme (avalglukosidas alfa) är avsett för långvarig enzymersättningsterapi vid behandling av patienter med Pompes sjukdom (surt α-glukosidasbrist).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i april 2022 beslutat om nationell samverkan för Nexviadyme (avalglukosidas alfa), vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har mottagit en hälsoekonomisk bedömning från TLV och kommer att ge en rekommendation till regionerna om Nexviadyme. Under tiden rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Nexviadyme.

NT-rådets rekommendation

Pompes sjukdom

Rekommendation att avvakta 2023-10-23

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.