Gå till innehåll

Abrysvo (RSV-vaccin)

Abrysvo är avsett för att förebygga luftvägssjukdom orsakad RS-virus hos vuxna från 60 års ålder.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-09-27 beslutat om nationell samverkan för RS-vaccinet Abrysvo för äldre. Syftet med nationell samverkan är att ge förutsättningar för en jämlik hantering i landet. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk värdering för Abrysvo från TLV. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderas regionerna att avvakta med att finansiera Abrysvo.

NT-rådets rekommendation

vaccination mot RS-virus; till äldre

Rekommendation att avvakta 2023-10-05

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.