Gå till innehåll

Hemgenix (etranakogen-dezaparvovek)

Hemgenix är en genterapi avsedd för behandling av hemofili B.

Tidig bedömningsrapport

hemofili B

Tidig bedömningsrapport 2022-06-10

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i juni 2022 beslutat om nationell samverkan för Hemgenix vid hemofili B. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. En hälsoekonomisk värdering har gjorts av TLV. Ärendet är under beredning av NT-rådet.

NT-rådets rekommendation

hemofili B

Rekommendation att avvakta 2023-05-22

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.