Gå till innehåll

Sveriges regioner samarbetar inom olika läkemedelsfrågor

  • Nationellt ordnat införande av nya läkemedel via NT‑rådet.
  • Hantering av bristsituationer för läkemedel via nationella funktionen för kritiska brister (Nationellt CT).
  • Strategisk samverkan mellan de regionala läkemedelskommittéerna i deras nätverk LOK.

NT-rådets senaste rekommendationer

Nyheter

Översikter av läkemedel i ordnat införande