Gå till innehåll

Tepkinly (epkoritamab)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-11-08 beslutat om nationell samverkan för Tepkinly. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Tepkinly från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Tepkinly.

NT-rådets rekommendation

diffust storcelligt B-cellslymfom

Rekommendation att avvakta 2024-01-22

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.