Gå till innehåll

Yescarta (axikabtagen ciloleucel)

Yescarta är en CAR-T-cellsterapi avsedd för behandling av olika typer av lymfom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har rekommendationer för Yescarta vid andra och tredje linjens behandling av DLBCL. NT-rådet har beslutat att även följande indikation omfattas av nationell samverkan: follikulärt lymfom Samverkansbeslut fattades 2023-05-25 NT-rådet inväntar mer underlag kring CAR-T-terapier vid follikulärt lymfom innan en rekommendation tas fram. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med användning av Yescarta vid follikulärt lymfom.

NT-rådets rekommendation

follikulärt lymfom

Rekommendation att avvakta 2023-05-25

storcelligt B-cellslymfom, andra linjen

Rekommendation 2024-01-12

storcelligt B-cellslymfom, tredje linjen

Rekommendation 2019-09-06

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-06-01 Avtalsslut 2026-05-31 Förlängningsoption till och med 2028-05-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.