Gå till innehåll

apadamtas alfa

Tidig bedömningsrapport

kongenital trombotisk trombocytopen purpura

Tidig bedömningsrapport 2023-12-01

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-12-20 beslutat om nationell samverkan för apadamtas alfa. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av apadamtas alfa från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda apadamtas alfa.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.