Gå till innehåll

Strimvelis (autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID)

Strimvelis är en genterapi avsedd för behandling av ADA-SCID

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i oktober 2020 beslutat om nationell samverkan för Strimvelis, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. Företaget har meddelat att läkemedlet inte kommer att marknadsföras i Sverige. Fortsatt hantering är under utredning.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.