Gå till innehåll

Vyjuvek (beremagen-geparpavek)

Tidig bedömningsrapport

dystrofisk epidermolysis bullosa

Tidig bedömningsrapport 2023-11-10

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-11-22 beslutat om nationell samverkan för beremagen-geparpavek vid epidermolysis bullosa. Det betyder att läkemedlet, om det blir godkänt av EMA, ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda beremagen-geparpavek.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.