Gå till innehåll

zolbetuximab

Tidig bedömningsrapport

adenocarcinom i ventrikeln och gastroesofageala övergången

Tidig bedömningsrapport 2024-03-13

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2024-04-17 beslutat om nationell samverkan för zolbetuximab. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av zolbetuximab från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.