Gå till innehåll

donanemab

Tidig bedömningsrapport

Alzheimers sjukdom

Tidig bedömningsrapport 2024-05-07

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2024-05-29 beslutat om nationell samverkan för donanemab. Det betyder att läkemedlet (om det blir godkänt av EMA) ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av donanemab från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda donanemab.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet