Gå till innehåll

Opzelura (ruxolitinib)

Ruxolitinib är en selektiv hämmare av januskinaserna (JAK) JAK1 och JAK2 avsedd för behanling av vitiligo.

Tidig bedömningsrapport

vitiligo

Tidig bedömningsrapport 2022-04-27

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2022-05-10 beslutat om nationell samverkan för Opzelura. Opzelura är ett förskrivningsläkemedel. Till dess att TLV beslutat om Opzelura ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet. NT-rådet planerar inte att komma med någon ytterligare rekommendation efter att TLV beslutat huruvida Opzelura ska omfattas av läkemedelsförmånerna eller inte.

NT-rådets rekommendation

vitiligo

Rekommendation att avvakta 2024-01-22

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.