Gå till innehåll

Oxlumo (lumasiran)

Oxlumo är avsett för behandling av primär hyperoxaluri typ 1.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i december 2021 beslutat om nationell samverkan för Oxlumo, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. Läkemedelsföretaget har meddelat att de inte kommer att lansera Oxlumo i Sverige och inte kommer att bidra med underlag för en hälsoekonomisk värdering.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.