Gå till innehåll

Xenpozyme (olipudas alfa)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Xenpozyme vid indikationen surt sfingomyelinas brist 2023-01-18. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

NT-rådets rekommendation

surt sfingomyelinas-brist

Rekommendation att avvakta 2023-05-22

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.