Gå till innehåll

Ebvallo (tabelekleucel)

Ebvallo är indicerat vid Epstein-Barr virus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom (EBV + PTLD) ‒ andra linjen efter rituximab.

Tidig bedömningsrapport

Epstein-Barrvirus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

Tidig bedömningsrapport 2022-05-23

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2022-06-10 beslutat om nationell samverkan för Ebvallo. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Ebvallo från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Ebvallo.

NT-rådets rekommendation

Epstein-Barrvirus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

Rekommendation att avvakta 2023-02-17

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.