Gå till innehåll

Talvey (talkvetamab)

Talvey är avsett för behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

multipelt myelom

Tidig bedömningsrapport 2023-09-05

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-09-20 beslutat om nationell samverkan för Talvey. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Talvey från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Talvey.

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation att avvakta 2023-11-09

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.

Behandlingsråd

Behandlingsråd utses av NT-rådet för vissa läkemedel. Deras uppdrag är att säkerställa att NT-rådets kriterier för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Läs mer
Nationella behandlingsråd