Gå till innehåll

Läkemedelsbrister

Sveriges regioner samarbetar kring hanteringen av kritiska bristsituationer för läkemedel i hälso- och sjukvården. Samverkan sker för att i så god tid som möjligt fånga upp signaler om kommande bristsituationer och för att gemensamt hantera och mildra konsekvenser av att tillgången till ett visst läkemedel är begränsad under en period.

Samordning vid kritisk brist av läkemedel

För att samordna arbetet med bristsituationer för läkemedel mellan regionerna finansierar regionerna gemensamt en nationell koordineringsfunktion, Nationellt CT. Nationellt CT har som uppgift att koordinera arbetet med kritiska bristsituationer för regionerna.

Nationellt CT samverkar även med aktuella myndigheter och andra aktörer i leveranskedjan av läkemedel, till exempel läkemedelsföretag, distributörer och apotek.

Så arbetar vi

Arbetsprocessen börjar när signaler om kritisk brist av läkemedel uppstår och pågår till dess att det finns vägledningar och rekommendationer om hur de kritiska bristsituationerna kan hanteras. Här förklarar vi närmare hur arbetsprocessen ser ut, steg för steg:

Restanmälda läkemedel

På Läkemedelsverket.se finns information om restanmälda läkemedel. En restsituation uppstår när läkemedelsföretag inte kan leverera läkemedel så att tillgång möter efterfrågan. Läkemedelsverket tar emot anmälningar om restsituationer och publicerar aktuell information.

Restsituationer på Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)