Gå till innehåll

Pombiliti (cipaglukosidas alfa)

Pombiliti i kombination med Opfolda är avsett för behandling av Pompes sjukdom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2022-05-23 beslutat om nationell samverkan för Opfolda och Pombiliti. Det betyder att läkemedlen ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk värdering från TLV. I oktober 2023 meddelade TLV att det saknas förutsättningar för TLV att göra en relevant hälsoekonomisk bedömning av Pombiliti/Opfolda. NT-rådet arbetar med att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlens användning. I väntan på ställningstagande, rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Opfolda och Pombiliti.

NT-rådets rekommendation

Pompes sjukdom

Rekommendation att avvakta 2023-10-23

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.