Gå till innehåll

Prolastina (alfa-1-proteinashämmare)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2024-06-12 beslutat om nationell samverkan för Prolastina. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Prolastina från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med nyinsättning av Prolastina.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.