Gå till innehåll

Vyvgart (efgartigimod alfa)

Vyvgart är avsett för behandling av myastenia gravis.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-04-03 beslutat om nationell samverkan för Vyvgart. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Vyvgart från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Vyvgart.

NT-rådets rekommendation

myastenia gravis

Rekommendation att avvakta 2024-01-22

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.