Gå till innehåll

Elrexfio (elranatamab)

Elranatamab är en bispecifik antikropp avsedd för behandling av multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation 2024-06-14

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-06-01 Avtalsslut 2026-01-31 Förlängningsoption till och med 2028-01-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.