Gå till innehåll

Enhertu (trastuzumab deruxtekan)

Tidig bedömningsrapport

bröstcancer, HER2-låg

Tidig bedömningsrapport 2022-11-11

bröstcancer, HER2-positiv

Tidig bedömningsrapport 2021-01-26

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har rekommendationer för Enhertu vid HER2-positiv och vid HER2-låg bröstcancer. NT-rådet har beslutat att även följande indikationer omfattas av nationell samverkan: Magsäckscancer, HER2-positiv Samverkansbeslut fattades 2022-12-12 Lungcancer, icke-småcellig HER2-positiv Samverkansbeslut fattades 2023-06-21 Det betyder att Enhertu vid dessa indikationer har tagits med i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt hälsoekonomiska bedömningar från TLV. När bedömningen för indikationen färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning vid indikationen. I väntan på de hälsoekonomiska bedömningarna rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Enhertu vid dessa indikationer.

NT-rådets rekommendation

bröstcancer, HER2-låg

Rekommendation 2024-02-08

bröstcancer, HER2-positiv

Rekommendation 2023-01-20

lungcancer, icke-småcellig, HER2-positiv

Rekommendation att avvakta 2024-01-22

magsäckscancer

Rekommendation att avvakta 2023-05-22

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2021-12-01 Avtalsslut 2024-11-30 Förlängningsoption till och med 2025-11-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.