Gå till innehåll

Syfovre (pegcetakoplan)

Tidig bedömningsrapport

geografisk atrofi

Tidig bedömningsrapport 2023-10-25

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-10-18 beslutat om nationell samverkan för Syfovre. Det betyder att läkemedlet, om det blir godkänt av EMA, ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Syfovre från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Syfovre.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.