Gå till innehåll

Columvi (glofitamab)

Columvi är avsett för behandling av recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom.

Tidig bedömningsrapport

diffust storcelligt B-cellslymfom

Tidig bedömningsrapport 2022-12-23

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-02-01 beslutat om nationell samverkan för Columvi. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Columvi från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Columvi.

NT-rådets rekommendation

diffust storcelligt B-cellslymfom

Rekommendation att avvakta 2023-11-09

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.