Gå till innehåll

Trodelvy (sacituzumabgovitekan)

Trodelvy är avsett för behandling av olika typer av bröstcancer.

Tidig bedömningsrapport

bröstcancer, trippelnegativ

Tidig bedömningsrapport 2021-10-27

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har givit en rekommendation för Trodelvy vid trippelnegativ bröstcancer. NT-rådet har beslutat att även följande indikation omfattas av nationell samverkan: Bröstcancer, HR-positiv, HER2-negativ Samverkansbeslut fattades 2023-06-21 NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att ge en rekommendation till regionerna. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Trodelvy vid HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer.

NT-rådets rekommendation

Bröstcancer, trippelnegativ

Rekommendation 2022-06-30

bröstcancer, HR-positiv, HER2-negativ

Rekommendation att avvakta 2024-01-22

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2022-07-01 Avtalsslut 2025-06-30 Förlängningsoption till och med 2026-06-30

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.