Gå till innehåll

Enjaymo (sutimlimab)

Enjaymo är avsett för behandling av Cold Agglutinin Disease (köldhemolys).

Tidig bedömningsrapport

köldagglutininsjukdom (CAD)

Tidig bedömningsrapport 2022-05-23

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2022-06-10 beslutat om nationell samverkan för Enjaymo. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Enjaymo från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Enjaymo.

NT-rådets rekommendation

köldagglutininsjukdom (CAD)

Rekommendation att avvakta 2023-01-13

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.