Gå till innehåll

Elfabrio (pegunigalsidas alfa)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2022-12-07 beslutat om nationell samverkan för Elfabrio vid Fabrys sjukdom. Elfabrio ingår i läkemedelsförmånerna sedan den 17 november 2023. TLV har inlett ett omprövningsärende med syfte att ompröva att kostnaden för användningen av läkemedel för behandling av Fabrys sjukdom är rimlig utifrån lagen om läkemedelsförmåner. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med att använda Elfabrio i väntan på att omprövningen genomförts.

NT-rådets rekommendation

Fabrys sjukdom

Rekommendation att avvakta 2023-12-21

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.