Gå till innehåll

Reblozyl (luspatercept)

Reblozyl är avsett för behandling av anemi orsakad av myelodysplastiska syndrom och anemi associerad med betatalassemi.

Tidig bedömningsrapport

anemi förknippad med beta-talassemi

Tidig bedömningsrapport 2020-01-31

anemi vid myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Tidig bedömningsrapport 2020-04-24

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Reblozyl. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande vid betatalassemi och myelodysplastiskt syndrom. I väntan på en sammanvägd rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Reblozyl vid betatalassemi.

NT-rådets rekommendation

anemi förknippad med beta-talassemi

Rekommendation att avvakta 2022-01-24

anemi vid myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Rekommendation 2024-06-28

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.