Gå till innehåll

Lunsumio (mosunetuzumab)

Lunsumio är avsett för behandling av follikulärt lymfom.

Tidig bedömningsrapport

follikulärt lymfom

Tidig bedömningsrapport 2022-06-10

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2022-06-22 beslutat om nationell samverkan för Lunsumio. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Lunsumio från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Lunsumio.

NT-rådets rekommendation

follikulärt lymfom

Rekommendation att avvakta 2022-07-01

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.