Gå till innehåll

Enspryng (satralizumab)

Enspryng är avsett för behandling av neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2022-05-10 beslutat om nationell samverkan för Enspryng. Enspryng är ett förskrivningsläkemedel. Till dess att TLV beslutat om Enspryng ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet. NT-rådet planerar inte att komma med någon ytterligare rekommendation efter att TLV beslutat huruvida Enspryng ska omfattas av läkemedelsförmånerna eller inte.

NT-rådets rekommendation

neuromyelitis optica-spektrumtillstånd

Rekommendation att avvakta 2022-05-30

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.