Gå till innehåll

Tevimbra (tislelizumab)

Tevimbra tillhör läkemedelsgruppen PD-(L)1-hämmare.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2022-12-07 beslutat om nationell samverkan Tevimbra. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. Tevimbra tillhör gruppen PD-(L)1-hämmare. NT-rådet kommer att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den nationella hanteringen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Tevimbra.

NT-rådets rekommendation

esofaguscancer

Rekommendation att avvakta 2024-06-27

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.