Gå till innehåll

Rybrevant (amivantamab)

Rybrevant är avsedd för behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med aktiverande insertionsmutationer i EGFR exon 20

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i februari 2022 beslutat om nationell samverkan för Rybrevant. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Rybrevant från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Rybrevant.

NT-rådets rekommendation

lungcancer

Rekommendation att avvakta 2022-03-14

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.