Gå till innehåll

spartalizumab

Spartalizumab tillhör läkemedelsgruppen PD-(L)1-hämmare.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2020-01-16 beslutat om nationell samverkan för spartalizumab. Det betyder att läkemedlet, om det blir godkänt av EMA, ingår i processen för nationellt ordnat införande. På grund av negativt utfall i en fas 3-studie har företaget meddelat att studieprogrammet har ändrats och att nya kombinationer studeras.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.