Gå till innehåll

Albrioza (tauroursodeoxikolsyra och natriumfenylbutyrat)

Albrioza är tänkt att användas för behandling av ALS. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har i juni 2023 bedömt att de genomförda studierna inte har kunnat visa att läkemedlet har effekt på sjukdomsförloppet vid ALS. Företaget har inte visat att Albrioza har en positiv risk-nyttabalans. EMA anser därmed att läkemedlet inte ska få säljas i Europa.

Utlåtande om Albrioza - EMA

Tidig bedömningsrapport

ALS

Tidig bedömningsrapport 2022-09-19

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Albrioza vid ALS 2022-10-05. NT-rådet rekommenderar regionerna att inte använda Albrioza i väntan på eventuell ny ansökan om godkännande för försäljning.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.