Gå till innehåll

Carvykti (ciltakabtagen-autoleucel)

Carvykti är en CAR-T-cellsterapi avsedd för behandling av multipelt myelom

Tidig bedömningsrapport

multipelt myelom

Tidig bedömningsrapport 2021-10-06

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2024-03-13 beslutat om nationell samverkan för Carvykti vid andra linjens behandling av multipelt myelom. Det finns sedan tidigare en rekommendation att avstå från användning av Carvykti i fjärde linjens behandling. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning Carvykti i andra linjen från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Carvykti i andra linjens behandling.

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom, andra linjen

Rekommendation att avvakta 2024-05-24

multipelt myelom, fjärde linjen

Rekommendation 2024-03-07

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.