Gå till innehåll

Roctavian (valoktokogen-roxaparvovek)

Roctavian är en genterapi avsedd för behandling av svår hemofili A (medfödd faktor VIII-brist).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2020-02-06 beslutat om nationell samverkan för Roctavian. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Roctavian från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Roctavian.

NT-rådets rekommendation

hemofili A

Rekommendation att avvakta 2022-10-27

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.