Gå till innehåll

Qalsody (tofersen)

Qalsody är avsett för behandling av ALS.

Tidig bedömningsrapport

ALS

Tidig bedömningsrapport 2023-05-16

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-06-07 beslutat om nationell samverkan för Qalsody. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Qalsody från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Qalsody.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.