Gå till innehåll

Podden Rådet

Rådet är en podcast om nya, dyra läkemedel och hur samhället värderar möjlighet till bot, lindring eller hopp från dem. Lyssna även på Rådet för att få veta mer om nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar, konflikten mellan etik och vinstintresse, samverkan med patienter och hur framtidens läkemedelsmarknad ser ut. Rådet finns där poddar finns.

ALS och nya läkemedel – hur fungerar det?

I det här avsnittet pratar vi om hur det fungerar att introducera nya läkemedel i Sverige, hur fungerar sjukvårdssystemet? Vem bestämmer att ett läkemedel får användas och vilka patienter får tillgång till behandling?

Läs mer om avsnittet ALS och nya läkemedel – hur fungerar det? eller lyssna direkt här nedan:

Om nya EU-lagstiftningen om läkemedel

I det här avsnittet pratar vi med TLV om den nya EU-lagstiftningen om läkemedel. Tillsammans resonerar vi om vad den nya lagstiftningen innebär och vilka effekter den kan få.

Läs mer om avsnittet Om nya EU-lagstiftningen om läkemedel eller lyssna direkt här nedan:

Om prioriteringar och alternativkostnad

I det här avsnittet pratar vi med två regionpolitiker om prioriteringar i vården. Tillsammans resonerar vi om begreppet alternativkostnad och varför det är viktigt att beakta för att fatta bra beslut.

Läs mer om avsnittet Om prioriteringar och alternativkostnad eller lyssna direkt här nedan:

Påverkan, intressekonflikt och jäv

Går det att fatta beslut helt fria från påverkan? I det senaste avsnittet av podden Rådet pratar vi om påverkansarbete och beslutsfattande.

Läs mer om avsnittet Påverkan, intressekonflikt och jäv eller lyssna direkt här nedan:

Ålder – bara en siffra?

I detta avsnitt diskuterar vi ålder. Barnkonventionen är lag i Sverige, vilket ger alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till liv, överlevnad och utveckling. Men en grundläggande princip i den svenska sjukvården är att alla människor har lika värde – oavsett ålder. Hur vägs de här principerna mot varandra?

Läs mer om avsnittet Ålder - bara en siffra? eller lyssna direkt här nedan:

Upp till bevis! Om evidens och beprövad erfarenhet

Det sker en stor utveckling inom sjukvården i dag. Möjligheten att bota sjukdomar och mildra svåra besvär blir allt större. Men när resurserna är begränsade måste regionerna göra gemensamma prioriteringar och då är det viktigt att satsa på det som bevisligen gör mest nytta. Och när evidensen saknas eller är begränsad – hur värderar man då nyttan?

Läs mer om avsnittet Upp till bevis! Om evidens och beprövad erfarenhet eller lyssna direkt här nedan:

Är snabbt lika med bra?

Att ta fram nya läkemedel, det måste ta tid. Det vet vi. Men pandemin har visat att det visst går att snabba på processen. Genom ökat samarbete och påskyndande i alla delar har vaccin kunnat tas fram på rekordfart. Idag godkänner dessutom EMA läkemedel i allt snabbare takt. Läkemedelsföretagen kämpar för snabbare godkännande och patienterna vill kvickt ha tillgång till de effektivaste läkemedlen. Men är snabbt lika med bra? Blir nyttan och effekten av nya behandlingar svårare att värdera?

Läs mer om avsnittet Är snabbt lika med bra? eller lyssna direkt här nedan:

Vilket land funkar bäst?

Under 2020 godkändes närmare 100 nya läkemedel i EU. De senaste sex åren ligger medelantalet på 85 godkända läkemedel per år. Men alla godkända läkemedel når inte Sverige. Fler når länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Hur kan det komma sig? Måste jag flytta till Tyskland för att vara säker på att jag som patient får den bästa behandlingen om jag blir sjuk? Vilket land fungerar egentligen bäst? Och vad är bäst för patienten?

Läs mer om avsnittet Vilket land funkar bäst? eller lyssna direkt här nedan:

Sant eller falskt om nya läkemedel

"Sverige är långsammare än andra länder med att introducera nya läkemedel". "Nya läkemedel är dyra på grund av företagens höga utvecklingskostnader". Sant eller falskt? Det och mycket mer får du veta i det nya avsnittet av podden Rådet från NT-rådet.

Läs mer om avsnittet Sant eller falskt om nya läkemedel eller lyssna direkt här nedan:

20 miljoner för en botad patient

Nya läkemedel är på gång som kan bota kroniska sjukdomar med en enda behandling. Priset kan bli 20 miljoner per patient. Vem ska betala? Det diskuteras i ett nytt avsnitt av podden Rådet från NT-rådet.

Läs mer om avsnittet 20 miljoner för en botad patient eller lyssna direkt här nedan:

Prioritering i tuffa tider

Covid-19-pandemin har lett till försämrad folkhälsa, minskade skatteintäkter och att sjukvård skjuts på framtiden. Hur påverkar pandemin viljan och möjligheten för Sveriges regioner att satsa på nya och ofta dyra läkemedel?

Läs mer om avsnittet Prioritering i tuffa tider eller lyssna direkt här nedan:

Priset på ett liv

Tänk dig att du har en svår sjukdom, det finns ett läkemedel, men det är för dyrt för att samhället ska ha råd att ge dig det. Det är ett exempel på en fråga som diskuteras i avsnittet Priset på ett liv.
Läs mer om avsnittet Priset på ett liv eller lyssna direkt här nedan:

Nya läkemedel: Bot, lindring eller hopp?

Nya effektiva cancerläkemedel förlänger livet för många. Men tyvärr är det också många av läkemedlen som har ganska liten eller nästan ingen effekt och istället ger mycket biverkningar. Vad kan man förvänta sig av nya cancerläkemedel: bot, lindring eller bara hopp?

Läs mer om avsnittet Nya läkemedel: Bot, lindring eller hopp? eller lyssna direkt här nedan:

Världens mest lönsamma industri?

Priset på ett läkemedel sätts av läkemedelsföretagen, men inte utifrån vad det har kostat att ta fram medicinen, utan utifrån vad vården klarar av att betala. Till största delen betalas läkemedel med våra skattemedel. Den som är sjuk och ska använda medicinen är ofta helt beroende av att myndigheter, regioner och företag kan komma överens om priset. Rådet diskuterar konflikten mellan etik och vinstintresse.

Läs mer om avsnittet Världens mest lönsamma industri? eller lyssna direkt här nedan:

Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst

Patientsamverkan bör vara systematisk och komma in tidigt i processen när ett nytt läkemedel ska börja användas. Fokus bör röra sig från de enskilda berättelserna till det allmängiltiga perspektivet. Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst är ett avsnitt i podden Rådet från NT-rådet som handlar om patientsamverkan.

Läs mer om avsnittet Rättvist och jämlikt – för den som skriker högst eller lyssna direkt här nedan:

Allt vanligare med ovanliga sjukdomar

Läkemedel mot ovanliga sjukdomar är ofta sällsynt dyra mediciner. Detta avsnitt av podden Rådet från NT-rådet handlar om särläkemedel.

Läs mer om avsnittet Allt vanligare med ovanliga sjukdomar eller lyssna direkt här nedan:

Nya läkemedel – Science fiction här och nu

Rådet spanar mot horisonten och finner läkemedel som på allvar kommer att förändra sjukvården och livet för patienterna.

Vi ser cellterapier, genterapier och gendiagnostik och behandlingar för en viss mutation istället för en viss sjukdom. Det känns som science fiction. Men det händer här och nu.

Läs mer om avsnittet Nya läkemedel – Science fiction här och nu eller lyssna direkt här nedan: