Gå till innehåll

Tidiga bedömningsrapporter

Vid horisontspaning kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges regionerna och NT-rådet.