Gå till innehåll

Nytt poddavsnitt om evidens

Publicerad

Hur fattar man rättvisa beslut på osäkra data? I det senaste avsnittet av podden Rådet från NT-rådet diskuteras läkemedel och medicinteknik, evidens och beprövad erfarenhet, hälsoappar och tyngdtäcken samt genterapier och svåra prioriteringar i framtiden.

Det sker en stor utveckling inom sjukvården i dag. Möjligheten att bota sjukdomar och mildra svåra besvär blir allt större. Men när resurserna är begränsade, måste regionerna göra gemensamma prioriteringar och då är det viktigt att satsa på det som bevisligen gör mest nytta. Och när evidensen saknas eller är begränsad – hur värderar man då nyttan?

Podden gästas denna gång av Rådet för medicintekniska produkter, som jämte NT-rådet arbetar löpande med dessa frågeställningar. I avsnittet säger Erik Gustavsson, etiker för MTP-rådet:

– Det som är viktigt att framhålla när vi pratar om evidens och osäkerhet, är att fundera på vad som skulle hända om man inte behöver bry sig om evidensläget. Det finns flera rättviseproblem med alternativen, t ex att starka patientgrupper i stället får fördel framför svagare grupper eller att det här blir en fråga för marknadsföring från företagen. Det verkar ju ändå som att evidensen hjälper oss att fatta mer rättvisa prioriteringsbeslut.

I avsnittet medverkar

Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet,
Jan Liliemark, ordförande för MTP-rådet,
Gustaf Befrits, hälsoekonom i NT-rådet
Erik Gustavsson, etiker från MTP-rådet.
Samtalet leds av Therese Löfbom, NT-rådet.

Podden Rådet från NT-rådet finns där poddar finns. Du kan också lyssna här:

Senast ändrad

Rådet från NT-rådet

Rådet är en podd som handlar om nya dyra läkemedel och hur samhället värderar möjlighet till bot, lindring eller hopp från dem. Lyssna även på kommande avsnitt där vi kommer att slå hål på myter kring läkemedel.

NT-rådet

Rådet ges ut av NT-rådet, en grupp experter utsedda av Sveriges regioner för att ge rekommendationer om hur nya läkemedel ska användas. Målet är rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel för alla patienter i hela landet.