Gå till innehåll

Införande

När NT-rådet avgett sin rekommendation är det respektive region som ansvarar för att den följs.

Alla Sveriges regioner står gemensamt bakom Regionernas samverkansmodell för läkemedel. Varje region har en kontaktperson för nationellt ordnat införande, som ansvarar för att kommunicera NT-rådets rekommendationer till beslutsfattare och sjukvården i regionen.

Varje region beslutar hur en rekommendation ska följas och vilka vårdenheter som ska behandla patienter med det aktuella läkemedlet.