Gå till innehåll

Hälsoekonomisk värdering

Alla läkemedel som omfattas av nationell samverkan ska i regel genomgå en hälsoekonomisk värdering, för att utreda om kostnaden för läkemedlet motsvarar samhällets betalningsvilja. Den hälsoekonomiska värderingen utförs av TLV.

Tidpunkt för start av hälsoekonomisk värdering

TLV kan ta emot underlag för att påbörja den hälsoekonomiska värderingen från läkemedelsföretaget vid ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP). Redan innan dess kan företaget och TLV ha kontakt för att utreda förutsättningarna för värderingen.

Hälsoekonomisk värdering av rekvisitionsläkemedel

För rekvisitionsläkemedel som omfattas av nationell samverkan, som utgör majoriteten av de ärenden som hanteras av NT-rådet, initierar NT-rådet i regel en hälsoekonomisk värdering hos TLV inom myndighetens klinikläkemedelsuppdrag.

TLV tillfrågar berört företag att medverka i klinikläkemedelsuppdrag och inkomma med ett underlag för hälsoekonomisk värdering. TLV:s hälsoekonomiska kunskapsunderlag föredras av TLV vid NT-rådets möte och används av NT-rådet för att ta ställning till en rekommendation om läkemedlet.

Beslut om läkemedelssubvention

För förskrivningsläkemedel fattar Nämnden för läkemedelsförmåner på TLV beslut om läkemedlet ska omfattas av läkemedelssubvention, efter att företaget ansökt om detta och en hälsoekonomisk värdering har genomförts.