Gå till innehåll

Avslut av nationell samverkan

När ett läkemedel är infört i vården, avslutas det nationella ordnade införandet och regionerna tar över hanteringen.

NT-rådet gör en ny bedömning av en utfärdad rekommendation senast två år efter att den utfärdats.

  • Om rekommendationen fortfarande bedöms fylla en funktion för att tillse jämlik användning beslutas att den kvarstår.
  • Om NT-rådet anser att läkemedlet införts i regionerna enligt utfärdad rekommendation avslutas det nationella ordnade införandet och regionerna informeras om att läkemedlet fortsatt ska hanteras av respektive region och dess läkemedelskommitté.

NT-rådets tidigare rekommendationer finns samlade i ett arkiv på webbplatsen.