Gå till innehåll

Livscykelfunktionen

Livscykelfunktionen består av tre delar med olika uppdrag och ansvarsområden; horisontspaning, införande och uppföljning.

Horisontspaning

I horisontspaningsuppdraget ingår kontinuerlig kartläggning av vilka nya läkemedel som väntas bli lanserade inom nära framtid. Genom ett internationellt samarbete, International Horizon Scanning Initiative, pågår ett arbete för att bland annat förenkla datainsamlingen.

Rekommendationer

Funktionen för införande bereder NT-rådets rekommendationer utifrån horisontspaningens bedömningsrapport och TLV:s hälsoekonomiska bedömning. Införandefunktionen tillser även förvaltning av NT-rådets rekommendationer när de går ut, om indikationer förändras/tillkommer eller om förändringar i avtal påverkar rekommendationerna.

Uppföljning

Uppföljningsfunktionen utför analys och sammanställning av uppföljningsresultat för läkemedel under nationell samverkan. Funktionen tar fram kvartalsstatistik för regionala skillnader i försäljning av läkemedel inom ordnat införande. Utöver detta genomförs löpande förfrågningar av uppföljningsdata på förfrågan av till exempel NT-rådet.

Kontaktuppgifter

Koordinator: Kristina Aggefors, kristina.aggefors@regionstockholm.se