Gå till innehåll

Regionrepresentanter (kontaktpersoner)

Varje region har två kontaktpersoner utsedda att vara länk mellan det nationella arbetet med ordnat införande av nya läkemedel och de lokala processerna i respektive region.

Regionrepresentanterna ingår i SKR:s nätverk för kontaktpersoner för läkemedelsfrågor. De ansvarar för att information, kunskapsunderlag och de rekommendationer som tillhandahålls inom ramen för den nationella processen för införande av nya läkemedel når berörda verksamheter och beslutsfattare i regionerna.

Läkemedelskommittéerna är viktiga mottagare och informationsbärare för nationellt ordnat införande. Regionrepresentanterna ansvarar också för att föra fram behov till den nationella nivån och att nominera läkemedel till NT-rådet i de fall regionen anser att det finns behov av samverkan.

Kontaktuppgifter

Regionrepresentanterna finns listade hos SKR.