Gå till innehåll

Funktionerna Marknad och Förhandling

Funktionerna Marknad och Förhandlings övergripande uppdrag är att stötta regionerna i att ta fram strategier och förhandla om villkor och pris för rekvisitionsläkemedel som är aktuella för nationell samverkan.

Förhandlingar och upphandlingar av avtal sker vanligtvis nationellt, men ibland även genom nordisk samverkan.

Funktionerna Marknad och Förhandling stöttar även regionerna i trepartsöverläggningar mellan TLV, regionerna och läkemedelsföretagen och framtagande av avtal för receptläkemedel.

Avtalsförvaltning med hantering av underlag för återbäringar är också en stor del liksom marknadsbevakning.

Kontaktuppgifter

Koordinator Marknad: Lena Gustafsson, lena.ma.gustafsson@vgregion.se.

Koordinator Förhandling: Mikael Svensson, SKR, mikael.svensson@skr.se.