Gå till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Region Stockholm står bakom denna webbplats. Här beskriver vi på en övergripande nivå hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kan dock finnas visst innehåll som fortfarande uppvisar mindre brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att åtgärda det. Detta gäller framför allt de dokument som är publicerade. Otillgängliga dokument byts ut mot tillgängliga i den takt vi hinner.

Teknik

  • Det finns sidor på webbplatsen som har kod som inte validerar.

Pedagogik

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av janusinfo.se. Kontakta oss via e-post: redaktionen (janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se) tar gärna emot synpunkter på både innehåll och funktioner.

Du kan också kontakta oss via kontaktformuläret »

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du också vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.

Hur vi testat webbplatsen

Janusinfo.se har granskats manuellt av en utomstående part (Axess lab) den 15 november 2022.