Gå till innehåll

NT-rådets ledamöter

Ordinarie ledamöter

 • Åsa Derolf, ordförande NT-rådet, överläkare hematologi, chef för Läkemedelsenheten i Region Stockholm
 • Anders Bergström, leg apotekare, läkemedelschef Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Maria Palmetun Ekbäck, överläkare dermatovenerologi, ordf läkmedelskommittén och chef för Läkemedelscentrum Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maria Landgren, leg apotekare, läkemedelschef Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Anna Lindhé, leg apotekare, ordf Västra götalandsregionens beredningsgrupp läkemedel, Västra sjukvårdsregionen
 • Mårten Lindström, överläkare kardiologi, ordf läkemedelskommittén Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Rickard Malmström, docent, överläkare i klinisk farmakologi, vice ordf läkemedelskommittén Stockholm; Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gustaf Befrits, hälsoekonom, Region Stockholm
 • Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås och Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Adjungerade ledamöter

 • Kristina Aggefors, leg apotekare, Region Stockholm, koordinator NT-rådet och Livscykelfunktionen
 • Oskar Ahlberg, rådgivare i patientfrågor
 • Charlotte Bygdemo, rådgivare i patientfrågor
 • Johanna Glad, leg apotekare, Region Skåne, koordinator Horizon scanning
 • Lena Gustafsson, leg apotekare, Västra Götalandsregionen, koordinator Marknadsfunktionen
 • Marianne Aufrecht Gustafsson, jurist, Region Stockholm
 • Jan Liliemark, professor i farmakoterapi, medicinsk rådgivare
 • Lena Ivö, kommunikatör, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Ricard Nergårdh, överläkare, barnendokrinolog, Region Stockholm
 • Mikael Svensson, leg apotekare, Sveriges Kommuner och Regioner, koordinator förhandling
 • Kenneth Villman, överläkare i onkologi, Region Örebro län, ordförande för Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC

Medlemmarna i Livscykelfunktionens rekommendationsgrupp är adjungerade och medverkar vid de ärenden som som respektive person ansvarar för.

Kontakt: Kristina Aggefors, nt-radet@skr.se